Home

Meest bezocht

Waterbeheerplan

aanleg waterbuffer bij Terblijt

Een gezamenlijk plan van beide Limburgse waterschappen ligt ter inzage. Hoe zorgen we voor veilige dijken, droge voeten en voldoende en schoon water?

Belastingvragen?

Belastingvragen?

In aanmerking komen voor kwijtschelding of een vraag over de waterschapsbelasting?
Ga naar www.bsgw.nl of vul direct dit formulier in.

Actueel & Contact

Melding, vraag of klacht?

Direct contact met ons via:

  • T: 046 - 4205700
  • E: info@overmaas.nl
  • Bezoekadres:
    Parklaan 10, 6131 KG Sittard
  • Postadres:
    Postbus 185, 6130 AD Sittard

Roer en Overmaas is er voor